Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 




ภาพกิจกรรมทั้งหมด
     รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากรุกไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยชมรมหมากรุกจังหวัดพิษณุโลก
     มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
     พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตรุษจีน 2023 โชคดีปีกระต่ายทอง
     พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก
     ต้อนรับเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
     พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา
     พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ วันกองทัพไทย
     พ.พ.ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2566
     รางวัลการประกวดแข่งขันมารยาทไทย โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
หน้าที่ จากทั้งหมด 193 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 1930 เรคอร์ด



จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65






































 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013