Untitled Document
Untitled Document
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
     รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด
     การอบรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ผ่านโปรแกรม Google Meet.
     “การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔” ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภ
     โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Canva
     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 3/2564
     มท.2 นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจจนท.ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย แห่งที่ 1 โรงเรียนพิษณุ
     นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยจุดที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
     Big Cleaning Day
     สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคมอัดฉีดเงินนักเรียนคะแนนเต็มโอเน็ต คนละหนึ่งหมื่นบาท
     เปิดเทอมวันแรก พ.พ.จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)
หน้าที่ จากทั้งหมด 175 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 1747 เรคอร์ด


นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013