Untitled Document
Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
.:: กลุ่มงานห้องสมุด ::.    
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูวลัย สีดา
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานห้องสมุด)
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา จันทร์คำ
     ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวชลนิชา แสงสว่าง
     ตำแหน่ง บรรณารักษ์

 
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65
 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013