Untitled Document
Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
ที่ตั้ง
            โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตั้งอยู่ที่บริเวณบึงแก่งใหญ่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โดยมีเนื้อที่จำนวน 339 ไร่ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

อาณาเขตของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ทิศเหนือ
ติดต่อกับที่ดินส่วนบุคคล
ทิศใต้
ติดต่อกับที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับที่ดินส่วนบุคคลและที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

กลับหน้าหลัก | กลับสู่ด้านบน   

                   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-265000

 จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65
 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013