Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172