มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47777 เด็กชาย รพีภัทร ศรีวัฒนามา
2 47778 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ทองมีมามา
3 47779 เด็กชาย ลัญฉกร วิลาสินีมา
4 47780 เด็กชาย พนธกร แต้อุ้ยลา
5 47781 เด็กชาย สงกรานต์น้ำเพชร โตแทนสมบัติมา
6 47782 เด็กชาย ศุภสิน เลิกดีมา
7 47783 เด็กชาย วิรัช หุ้นเอี่ยมมา
8 47784 เด็กชาย กฤศณัฏฐ์ กลิ่นขำมา
9 47785 เด็กชาย ทีปกร ถิ่นจอมมา
10 47786 เด็กชาย ณัฐภัทร หยี่พันธุ์มา
11 47787 เด็กชาย ธนันชัย เสนานุชมา
12 47788 เด็กชาย ปริยวิศว์ เนรมิตฤดีดลมา
13 47789 เด็กชาย ธนกร ถิ่นทับมา
14 47790 เด็กชาย ศุภณัฎฐ์ นุชท่าโพมา
15 47792 เด็กชาย ธนพล คล้ายทรัพย์มา
16 47793 เด็กชาย พุทธคุณ ซุนพุ่มมา
17 47794 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสรรพกิจมา
18 47795 เด็กชาย พีรพัฒน์ ฤทธิ์คงมา
19 47797 เด็กชาย พุทธิวัฒน์ สุจริตพิทักษ์มา
20 47798 เด็กชาย ธัญญ์ กรุดมหาราชมา
21 47799 เด็กชาย สิทธิกิตติ์ แมลงภู่มา
22 47800 เด็กชาย ชญานนท์ วงษ์มีมา
23 47801 เด็กชาย นพนนท์ โพธิ์เกตุสาย
24 47802 เด็กชาย วรพล อ้นเจ๊กมา
25 47803 เด็กชาย ปวริศ ศรีเพ็ชรมา
26 47804 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีบุตรามา
27 47805 เด็กชาย โตมร ตันเยี่ยนมา
28 47806 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิจารโชติมา
29 47807 เด็กชาย จักรภัทร สีแสงมา
30 47808 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เพชรอำไพมา
31 47809 เด็กชาย ชิติพัทธ์ หัสเสนะมา
32 47811 เด็กชาย พีรวิชญ์ ปรีชาชาญมา
33 47812 เด็กชาย เมธาวิน มากจุ้ยมา
34 47813 เด็กชาย จินตภาณัฎฐ์ นาคพานิชมา
35 47814 เด็กชาย ศิวกร พยอมหอมมา
36 47815 เด็กชาย จีฮาน อัครมนัสมา
37 47816 เด็กชาย วุฒิพร เมาแสงมา
38 47817 เด็กชาย ณัฐภูมิ รุ่งชื่นมา
39 47818 เด็กชาย ขวัญชัย ทับหุ่นมา